Válogatott

StThTr.S 1 Cover
Studia Theologica Transsylvaniensia Supplementum 1

A kolozsvári Szent Mihály-egyházközség hollandkölcsön-ügye

Kiss Endre
június 6, 2024
StThTr.S 2 Cover
Studia Theologica Transsylvaniensia Supplementum 2

Hatalmasabb, mint a tenger morajlása (Zsolt 93,4): Teológiai tanulmányok

Kiss Endre (ed)
június 9, 2024

Az 1753-ban Báró Sztojka Zsigmond Antal püspök által alapított Seminarium Incarnatae Sapientiae (SIS) Papnevelő Intézet és Hittudományi Hittudományi Főiskola 2008-től kezdődően a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának a gyulafehérvári intézeteként, Római Katolikus Pasztorális Teológia Intézet néven folytatja a több, mint 250 éves múlttal rendelkező tudományos tevékenységét a teológiai kutatás területén. Az oktatás mellett az Intézet a kezdetektől fogva kiemelt figyelmet biztosított a kutatási eredmények megjelentetésének és terjesztésének. Ennek szellemében alapították 2000-ben a Studia Theologica Transsylvaniensia (StThTr) folyóiratot, amely 2024-ben egy kiegészítő sorozattal, a Studia Theologica Transsylvaniensia Supplementum-mal (StThTr.S).

 A StThTr.S sorozatban monográfiák, doktori disszertációk és szerkesztett tanulmánykötetek kerülnek közlésre a teológia és a vele határos tudományágak területéről. A sorozat kiemelt figyelmet biztosít a doktoranduszok kutatási eredményeinek a közlésére is.

A StThTr.S megjelent kötetei nemcsak nyomtatásban jelennek meg a Szent István Társulat (Budapest) és a Verbum Kiadó (Kolozsvár) közös gondozásában, hanem online is nyílt hozzáféréssel elérhetőek (Open Monograph Press).

ISSN (ISSN-L): 1582-0661